Kategori:

İstanbul Bakırköy’ de bulunan CAROUSEL A.V.M.’ nin temel hafriyatı işi yapılmıştır. İksa

sistemi ile yapılan hafriyat işinde Yaklaşık 1 Milyon m³ toprak kazılarak arazi inşaatın yapımına hazır

hale getirilmiştir.